1. fejezet - Tudományelméleti bevezetés: irodalom, irodalomtudomány – fogalommeghatározások

2. fejezet - Jel, nyelv, irodalom

3. fejezet - Szöveg és irodalmi szöveg. Szintaktikai, szemantikai, pragmatikai aspektusok

4. fejezet - Szövegfajták, szövegtípusok, irodalmi műnemek, műfajok

Függelék - Ajánlott irodalom